Tanquem/Cerramos/We close/Nou fermons/мы близко


Ens entristeix anunciar que El Cresper tancarà les seves portes indefinidament el dimarts 26-04-2022. Molt al nostre pesar ens veiem obligats a tancar El Cresper.

Ens sentim orgullosos de la feina ben feta. Dels nostres clients i amics que gràcies a ells El Cresper ha estat una referència gastronòmica a Andorra.

En 2018 número 1 d’Andorra en TripaDvisor, 6 anys d’excel·lència i 2 anys entre el 10% dels millors del món en TripaDvisor.

Moltes gràcies a tots els que han format part de les nostres vides i de la història de El Cresper, restaurant.


Nos entristece anunciar que El Cresper cerrará sus puertas indefinidamente el martes 26-04-2022. Mucho a nuestro pesar nos vemos obligados a cerrar El Cresper.

Nos sentimos orgullosos del trabajo muy hecho. De nuestros clientes y amigos que gracias a ellos Lo Cresper ha sido una referencia gastronómica en Andorra.

En 2018 número 1 de Andorra en TripaDvisor, 6 años de excelencia y 2 años entre el 10% de los mejores del mundo en TripaDvisor.

Muchas gracias a todos los que han formado parte de nuestras vidas y de la historia de El Cresper, restaurante.


We are sad to announce that El Cresper will close its doors indefinitely on Tuesday 04-26-2022. Much to our regret we are forced to close El Cresper.

We are proud of the work very well done. From our clients and friends who thanks to them Lo Cresper has been a gastronomic reference in Andorra.

In 2018 number 1 in Andorra on TripaDvisor, 6 years of excellence and 2 years among the 10% of the best in the world on TripaDvisor.

Many thanks to everyone who has been part of our lives and the history of El Cresper restaurant.


Nous sommes tristes de vous annoncer qu’El Cresper fermera définitivement ses portes le mardi 26-04-2022. À notre grand regret, nous sommes contraints de fermer El Cresper.

Nous sommes fiers du travail très bien fait. De nos clients et amis qui grâce à eux Lo Cresper a été une référence gastronomique en Andorre.

En 2018 numéro 1 en Andorre sur TripaDvisor, 6 ans d’excellence et 2 ans parmi les 10% des meilleurs au monde sur TripaDvisor.

Un grand merci à tous ceux qui ont fait partie de nos vies et de l’histoire du restaurant El Cresper.


Мы с грустью сообщаем, что El Cresper закроет свои двери на неопределенный срок во вторник, 26 апреля 2022 года. К большому сожалению, мы вынуждены закрыть El Cresper.

Мы гордимся очень хорошо выполненной работой. От наших клиентов и друзей, благодаря которым Lo Cresper стал гастрономическим ориентиром в Андорре.

В 2018 году номер 1 в Андорре на TripaDvisor, 6 лет превосходства и 2 года среди 10% лучших в мире на TripaDvisor.

Большое спасибо всем, кто был частью нашей жизни и истории ресторана El Cresper.